Annonse brillene.no

Jakt-linker og nedlastinger

Norsk Jakt-kalender 2022 - 2028

Skarver     F.o.m T.o.m 
       
Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trþndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sþr-Trþndelag fylke 01.10. 30.11.
Storskarv Saltvannslokaliteter i hele landet Ungfugl med hvit buk 01.10. 30.11.
Storskarv I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, VestAgder, Rogaland og Hordaland fylker 10.08. 23.12.
       
Andefugler      
       
KortnebbgÄs * Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  I Finnmark fylke er arten fredet    
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og RĂždĂžy kommuner 21.08. 23.12.
  Den frie jakten pĂ„ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
GrÄgÄs ** Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrĂžk og kyst med fĂžlgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landomrĂ„det vest for Smalfjord og Tanafjorden til BĂžrselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra BĂžrselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra fĂžlger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen. 21.08. 23.12.
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og RĂždĂžy kommuner. 21.08. 23.12.
       
  Den frie jakten pĂ„ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 23.12.
  Den frie jakten pĂ„ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Toppand, kvinand, siland og laksand **** Hele landet 10.09. 23.12.
Svartand Østfold 10.09. 23.12.
Ærfugl Kun hannfugl av érfugl i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Østfold, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker.

Hver jeger kan felle inntil fem fugler per dÞgn, og inntil 25 fugler per jaktÄr.
01.10. 30.11.
       
HĂžnsefugler      
       
Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet 10.09. 23.12.
Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
       
Vadere      
       
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08. 31.10.
Rugde Hele landet 10.09. 23.12.
       
Duefugler      
       
Ringdue Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 21.08. 23.12.
       
Spurvefugler      
       
GrÄtrost Hele landet 10.08. 23.12.
NĂžtteskrike Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 10.08. 28.02./29.02.
SkjĂŠre Hele landet 10.08. 28.02./29.02.
KrÄke Hele landet 15.07. 31.03.
Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker 10.08. 15.03.
       
Haredyr      
       
Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Gnagere      
       
Ekorn Hele landet 01.11. 15.03.
Bever I de kommuner hvor det er Ă„pnet for adgang til beverjakt 01.10. 30.04.
       
Rovdyr      
       
RĂždrev Hele landet 15.07. 15.04.
RĂžyskatt Hele landet 21.08. 15.03.
MĂ„r Hele landet 01.11. 15.03.
Grevling Hele landet 21.08. 31.01.
Gaupe Hele landet
Jakt er kun tillatt i de omrÄder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt pÄ gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom sÊrlige forhold tilsier det.
01.02. 31.03.
       
Hjortevilt      
       
Hjort I de kommuner hvor det er Ă„pnet adgang til hjortejakt 01.09. 23.12.
*** Elg I de kommuner hvor det er Ă„pnet for adgang til elgjakt 25.09. 23.12.
  Unntatt: Kommunene Kautokeino (Guovdageaidnu) og Karasjok (KĂĄrĂĄĆĄjohka) 01.09. 23.12.
RÄdyr I de kommuner hvor det er Äpnet adgang til rÄdyrjakt 25.09. 23.12.
Voksen rÄdyrbukk I de kommuner hvor det er Äpnet adgang til rÄdyrjakt 10.08. 23.12.
Villrein Hele landet (alle villreinomrÄder) 20.08. 30.09.
       
Fremmede/introduserte arter      
       
KanadagÄs Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08 23.12
  Den frie jakten pĂ„ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
StripegÄs Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
  Den frie jakten pĂ„ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. 10.09. 23.12.
Knoppand (moskusand) Hele landet 21.08. 23.12.
Mandarinand Hele landet 21.08. 23.12.
Fasan Hele landet 01.10. 23.12.
SĂžrhare og viltlevende kanin Hele landet 10.09. 28.02./29.02.
Bisamrotte Hele landet 01.04. 31.03.
MĂ„rhund Hele landet 01.04. 31.03.
VaskebjĂžrn Hele landet 01.04. 31.03.
Villmink Hele landet 01.04. 31.03.
Villsvin Hele landet 01.04. 31.03.
DĂ„hjort og muflon Hele landet 25.09. 23.12.
       

* KortnebbgÄs: Fylkesmannen i Nord-TrÞndelag kan fastsette forskrift om innkortet jakttida i Nord-TrÞndelag fylke mellom 15.10. og 23.12. Tilsvarende kan Fylkesmannen i TrÞndelag fastsette slik forskrift for hele eller deler av fylket etter sammenslÄing.

**** Kvinand m.m. Endret ved at havelle ikke lenger har jakttid.

** GrĂ„gĂ„s: Fylkesmannen kan Ă„pne for jakt pĂ„ grĂ„gĂ„s inntil 15 dager fĂžr ordinĂŠr jaktstart nĂ„r det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 – 10.00 eller 16.00 - 22.00.

*** Elg: Fylkeskommunen kan utsette starten av elgjakttiden til 05.10. og framskynde slutten av elgjakttiden til 30.11. eller 31.10. av hensyn til andre utmarksbrukere.